Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

www.autostopowicze.org

ostatnia aktualizacja: 05.07.2018 r.

 1. Regulamin określa zasady korzystania z naszego serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.autostopowicze.org (dalej: „Serwis”). Korzystając z Serwisu akceptujesz warunki Regulaminu oraz zobowiązujesz się do ich przestrzegania.
 2. Serwis prowadzony jest przez Stowarzyszenie Autostopowiczów Polskich z siedzibą przy ul. Narutowicza 34/35, 90-135 Łódź, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000699339, NIP 8943116134, REGON 368542782, (dalej: „SAP”, „Stowarzyszenie” lub po prostu „My”). Zawsze możesz skontaktować się z nami mailowo: autostopowicze.org@gmail.com.
 3. Serwis stanowi źródło informacji o Stowarzyszeniu i jego działalności, jest też miejscem gdzie poprzez Forum autostopowe możesz wymieniać się wiedzą i doświadczeniami z innymi użytkownikami (dalej: „Użytkownicy”).

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Serwisu masz dostęp do następujących usług:
  • Forum internetowe –  czyli skarbnica wiedzy autostopowej, gdzie Użytkownicy mogą publikować treści oraz czerpać wiedzę od innych – oczywiście na tematy pozostające w związku z podróżami lub działalnością Stowarzyszenia,
  • i… no… na razie mamy tylko Forum. Jeśli w przyszłości zajdzie taka potrzeba, to będziemy rozsyłać również newslettery, ale wtedy pojawi się tu odpowiednia informacja.
 2. Aby publikować treści na Forum musisz zarejestrować swoje konto Użytkownika, do czego niezbędne jest zaakceptowanie tego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Serwisu, podanie adresu e-mail i nazwy Użytkownika (loginu), utworzenie indywidualnego hasła dostępu oraz rozwiązanie krótkiej zagadki logicznej, dzięki której udowodnisz, że nie jesteś robotem (to bardzo cenne w dzisiejszych czasach). Jeśli wolisz być Użytkownikiem niezarejestrowanym, masz dostęp do Forum oraz opublikowanych na nim treści, ale nie możesz zamieszczać postów. Jeśli masz już zarejestrowane konto na Forum, ale chciałbyś z niego zrezygnować, poinformuj nas o tym poprzez wysłanie wiadomości e-mail z adresu przypisanego do Twojego konta.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające wszystkim Użytkownikom korzystanie z Serwisu obejmują posiadanie co najmniej następujących wersji przeglądarek internetowych (bądź ich nowszych wersji): Chrome 64, Firefox 59, Safari 11, iOS Safari 10.3, Internet Explorer 11, Microsoft Edge 16.
 4. Wszelkie podejmowane przez Ciebie działania w ramach Serwisu powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi ochrony dóbr osobistych oraz praw autorskich. Jako Użytkownik zobowiązujesz się tym samym nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym  oraz takich, które mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu lub też zaszkodzić innym Użytkownikom. W skrócie: na Forum jak w życiu – szanuj siebie i innych!

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Jako Użytkownik ponosisz odpowiedzialność za:
  • materiały, w tym posty i komentarze, zamieszczane przez Ciebie w Serwisie,
  • szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań,
  • skutki decyzji podjętych przez Ciebie w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.
 2. Jako Użytkownik jesteś świadomy  zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności przejęć haseł przez osoby trzecie lub zainfekowania systemu użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Jesteś też zobowiązany do zachowania w poufności swojego super tajnego hasła do naszego Serwisu.
 3. My jako Stowarzyszenie:
  • dołożymy wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu odbywało się zgodnie z Regulaminem, choć uprzedzamy, że czasami mogą wystąpić problemy z dostępem do Serwisu, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z tu wskazanymi,
  • informujemy Cię lojalnie, że problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzystasz, mogą ograniczyć lub uniemożliwić Ci dostęp do Serwisu, albo też wpływać na jakość korzystania z niego.
 4. Pamiętaj, SAP nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron www oraz serwisów internetowych, nie stanowiących jego własności, ani nie będących w jego dyspozycji, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w Serwisie.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Jako Użytkownikowi przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Jeśli już uznasz to za absolutnie konieczne – reklamację możesz złożyć drogą elektroniczną na adres: autostopowicze.org@gmail.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej Twoją nazwę Użytkownika zarejestrowaną na Forum lub adres e-mail użyty podczas rejestracji w Serwisie, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia.
 3. W przypadku otrzymania reklamacji niekompletnej zwrócimy się do Ciebie o uzupełnienie niezbędnych informacji.
 4. Zobowiązujemy się udzielić Ci odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania kompletnej reklamacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia tego terminu – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymagałoby nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotkałoby przeszkody niezależne od nas i przez nas niezawinione (np. awarie sprzętu czy sieci internetowej).
 5. Odpowiedź wysyłamy wyłącznie na adres e-mail podany przez Ciebie podczas rejestracji w Serwisie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w drodze wyjątku, odpowiedź możemy wysłać na inny wskazany przez Ciebie adres e-mail, ale musiałbyś przekonać nas naprawdę znakomitą argumentacją.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ten Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie, w szczególności jeżeli będzie to konieczne aby odzwierciedlić zmiany dokonane w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie lub zmiany obowiązującego prawa. Ale spokojnie – postaramy się robić to jak najrzadziej.
 2. W celu uzyskania pełnej informacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu, zapoznaj się również z Polityką Prywatności udostępnioną pod adresem: http://www.autostopowicze.org/wp/polityka-prywatnosci/
 3. A jeśli masz jakieś fajne pomysły dotyczące funkcjonowania tej strony – śmiało, pisz do nas! Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje!