Polityka Prywatności www.autostopowicze.org

ostatnia aktualizacja: 05.07.2018 r.

Ta Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) określa, w jaki sposób zbierane i przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeśli jesteś użytkownikiem korzystającym z naszych usług (dalej: „Użytkownik”) poprzez stronę internetową www.autostopowicze.org (dalej „Usługi”) oraz jakie prawa przysługują Ci z tego tytułu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Autostopowiczów Polskich z siedzibą przy ul. Narutowicza 34/35, 90-135 Łódź, (dalej: „SAP”„Stowarzyszenie” lub po prostu „My”). Zawsze możesz skontaktować się z nami mailowo: autostopowicze.org@gmail.com.

JESTEŚMY ZGODNI

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).

Co do zasady nie gromadzimy w sposób świadomy danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia bez uzyskania zgody ich rodzica lub opiekuna. W razie wątpliwości, rodzice i opiekunowie proszeni są o kontakt pod adresem autostopowicze.org@gmail.com.

PO CO TO ROBIMY?

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w jednym celu: dostarczenia Ci usług na podstawie zawartej między nami umowy – czyli po prostu w celu prowadzenia Twojego konta Użytkownika na Forum autostopowym dostępnym pod adresem http://www.autostopowicze.org/forum (dalej: „Forum”).

W każdej chwili możesz zrezygnować z Forum – napisz do nas na adres autostopowicze.org@gmail.com, a usuniemy Twoje konto Użytkownika.

CO O TOBIE WIEMY?

Abyśmy mogli prowadzić Twoje konto na Forum, musisz podać:

 1. adres e-mail,
 2. nazwę Użytkownika,
 3. preferowany język.

Niewskazanie powyższych danych uniemożliwi nam świadczenie dla Ciebie usługi prowadzenia konta Użytkownika.

W ramach prowadzenia Twojego konta na Forum, możesz też dobrowolnie, wedle własnego uznania podać następujące kategorie danych:

 1. numer ICQ,
 2. AOL Instant Messenger,
 3. WL/MSN Messenger,
 4. Yahoo Messenger,
 5. adres Jabbera,
 6. strona WWW,
 7. lokalizacja,
 8. zawód,
 9. zainteresowania,
 10. data urodzin,
 11. podpis pod  wiadomościami,
 12. avatar,
 13. lista przyjaciół na forum,
 14. lista wrogów na forum.

Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, a ich niewskazanie nie wywołuje żadnych negatywnych skutków.

Ponadto, możemy przetwarzać dane generowane automatycznie przez Twoją aktywność na Forum: obserwowane wątki, zakładki oraz utworzone posty.

PLIKI COOKIES

Przetwarzamy również informacje poprzez pliki cookies. Możesz wyłączyć je korzystając z odpowiednich opcji w Twojej przeglądarce, nie możemy jednak wtedy zagwarantować, że nasza strona będzie funkcjonować równie sprawnie (lub w najgorszym razie, że w ogóle będzie funkcjonować).

GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Wszystkie Twoje dane przechowywane są na terenie EOG, na serwerach naszych zaufanych partnerów. Jesteśmy odpowiedzialni za wdrożenie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, w celu ochrony danych osobowych przed ich bezprawnym przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zapewniamy, że Twoje dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z tą Polityką. Nie udostępniamy Twoich danych poza EOG.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Twoje dane osobowe przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do spełnienia celów w jakich są zbierane (w niektórych wyjątkowych sytuacjach dłuższe okresy retencji mogą być wymagane przez przepisy prawa). Oznacza to, że przetwarzamy je tak długo, jak długo prowadzisz swoje konto na Forum (potem możemy trzymać je jeszcze jakiś czas, np. w razie  wystąpienia potencjalnego ryzyka roszczeń dotyczących usług albo w celach rozliczeniowych).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Pamiętaj, nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie przez innych Użytkowników lub osoby trzecie jakichkolwiek danych osobowych, które zostały udostępnione przez Ciebie publicznie za pośrednictwem naszego Forum. Sam bierzesz odpowiedzialność za informacje, jakich o sobie udzielasz.

TWOJE PRAWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze względu na fakt że przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania/poprawiania Twoich danych osobowych w uzasadnionych przypadkach,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo przenoszenia Twoich danych osobowych do innego podmiotu,
 • prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych.

W celu realizacji wskazanych wyżej uprawnień skontaktuj się z nami mailowo: autostopowicze.org@gmail.com.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych pisz do nas: autostopowicze.org@gmail.com.

W celu wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych, możesz zgłosić się do lokalnego organu ochrony danych osobowych lub Polskiego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w Polsce.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Możemy zmienić tę Politykę Prywatności w każdym czasie, w szczególności jeżeli będzie to konieczne, aby odzwierciedlić zmiany dokonane w ramach naszych Usług lub zmiany obowiązującego prawa.

W celu uzyskania pełnej informacji dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną, zapoznaj się również z naszym Regulaminem udostępnionym pod adresem: REGULAMIN STRONY